Assens Marineforenings Shantykor                             

                     

     

                                                                                                                              

                                                           

        

 

 

Øveaften hver torsdag kl. 19.00 i marineforeningen.**   

                                                                                                                                                

                                                                                                

          Kalenderen 2016 - 17                   Om Shantykoret            Kontakt               Assens marineforening