2017

 Assens Marineforenings Shantykor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kalenderen 2017     
     Om Shantykoret     
     Assens Marineforening
     Kontakt    
** Øveaften  Hver Torsdag kl 19.00 i Marineforeningen**